top of page

Salgsbetingelser og vilkår

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer og tjenester over Internett. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Fyr Haldenkanalen v/Marker Kommune, Storgata 60, 1870 Ørje

Organisasjonsnummer: 964 944 334

post@fyrhaldenkanalen.no / 922 40 932, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader som oppgitt på fyrhaldenkanalen.no. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Ved forhåndsbestilling på fyrhaldenkanalen.no belastes hele beløpet for tjenesten ved bestilling. 

Selgeren krever betaling for varen fra det tidspunkt bestillingen blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort, debetkort eller Vipps ved betaling, vil selgeren trekke kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som bookingen bekreftes. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har benyttet seg av tjenesten fra Fyr Haldenkanalen, eller at dato for booking er passert.

6. Levering

Leveringstidspunkt eller booking periode fremgår av bestillingsbekreftelsen. Selgeren plikter å levere varen/tjenesten til kjøper uten unødig opphold og i hht fastsatte datoer som fremgår av bookingbekreftelsen.

7. Angrerett

Reservasjonen kan fritt avbestilles/endres inntil 24 timer før oppholdet skal begynne. Avbestilling/endring etter dette gir ingen refusjon. Avbestilling/endring gjøres på epost til: post@fyrhaldenkanalen.no

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig ( e-post eller brev). Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

8. Reklamasjon

Dersom det foreligger mangel ved produktet eller varen ikke samsvarer med hva som er avtalt, må reklamasjon snarest mulig fremsettes, og innen rimelig tid etter at kunden oppdager eller burde oppdaget mangelen. Reklamasjon gjøres ved å sende en skriftlig henvendelse til post@fyrhaldenkanalen.no

bottom of page